Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar a) www.eldiveniste.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 10.Sok. No:31 Atışalanı / İSTANBUL adresinde mukim N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC. LTDİ. ŞTİ. (Bundan böyle "SATICI "olarak anılacaktır). b) www.eldiveniste.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu SATICI’nın sahip olduğu internet sitesi www.eldiveniste.com ‘dan üyeliği ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3-Üyelik www.eldiveniste.com web sitesine üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üyelik ücretsizdir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve sıhhatli ulaşması için dikkatli ve eksiksiz doldurulmalıdır. Üye olmanız hiç bir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez. Ancak üye olmadan ve /veya alışveriş yapmadan önce Kullanım şartlarını, Satış sözleşmesini ve gizlilik sözleşmesini dikkatle okuyunuz. Dilediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırma hakkına sahipsiniz. Sitedeki iletişim bölümündeki mail adresine üyeliğinin iptali hakkında mail göndermek suretiyle üyeliğiniz talebiniz üzerine silinecektir. Aşağıdaki hususlar saklıdır.

4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 4.1. Üye, www.eldiveniste.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 4.2. Üye www.eldiveniste.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 4.3. Üye www.eldiveniste.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.4. Üye, www.eldiveniste.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 4.5. www.eldiveniste.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin wep sitesi ve site sahibi N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC.LTDİ.ŞTİ. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC.LTDİ.ŞTİ. ‘nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 4.6. SATICI, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, eldiveniste.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SATICI’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC.LTDİ.ŞTİ., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez

4.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 4.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 4.9. SATICI’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. www.eldiveniste.com internet sitesi yazılım ve tasarımı sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC.LTDİ.ŞTİ.’nin ya da N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC.LTDİ.ŞTİ. ‘nin lisans aldığı kuruluşların veya şirketin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC. LTDİ. ŞTİ.’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

4.11. N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC.LTDİ.ŞTİ. tarafından www.eldiveniste.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. SATICI, üyenin kişisel bilgilerini sadece aşağıda belirtilen durumlarda ve yasal prosedürler uyarınca 3. şahıslara açar.

a-Yasal mercilerden bu yönde talep oluşması halinde(vergi daireleri, mahkeme, savcılık talepleri gibi hallerde) b- www.eldiveniste.com 'un ve sahibinin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla c-Üyelik sözleşmesinde kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.13. Web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.-(Bu nedenle sitemize giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın. ) 4.14. SATICI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 4.15. SATICI üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.16. Taraflar, SATICI’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK ilgili maddelerine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 4.17. SATICI, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye bu SMS’leri almak istemediği takdirde e-posta yolu ile e-mail ve sms listesinden çıkarılmayı talep edebilir ya da , e-postaların altında yer alan "Bilgilendirme e-postalarını almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." metnine tıklayarak e-posta bildirimleri otomatik olarak durdurabilir.

5- Üyelik İptali Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez 1 - Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse. 2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa 3 - Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Tarafımızdan İptal Edilir 1 - Üye Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa 2 - Sahtekarlık girişiminde bulunduysa 3 - Sisteme veya www.eldiveniste.com web sitesi ya da N VE H MEDİKAL İTHALAT İHRACAT PAZ.VE TİC.LTDİ.ŞTİ. Şirketi ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa. 6. Sözleşmenin Feshi İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SATICI, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 7-Sitede yayınlanan sitenin kullanımına dair hükümler ihtiva eden "GİZLİLİK POLİTİKASI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ" bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve ekidir.(üyeliğinizi onaylamadan önce mutlaka gizlilik sözleşmesini okuyunuz) 8- İtilafların Halli İşbu sözleşmeye ilişkin itilaflarda Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9. Yürürlük Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri, yine site kullanımına ilişkin şartları, Gizlilik Politikası ve Gizlilik Sözleşmesini okuduğu ve tüm site kullanma şartları ile sözleşmelerin tüm maddelerini kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.